انواع روش های تحلیل روسازی انعطاف پذیر

عنوان تحقیق :

انواع روش های تحلیل روسازی انعطاف پذیر

ساده‌ترين روش بررسي رفتار روسازي‌هاي انعطاف‌پذير تحت اثر بار دايره‌اي، در نظر گرفتن اينگونه روسازي‌ها به صورت يك نيم فضاي همگن است. تئوري اصل بوسينسك (Baussinesq, 1885) براساس بار متمركز موثر بر نيم فضاي الاستيك بيان شده است. با تلفيق تنش‌ها، كرنش‌ها و جابه‌جايي‌هاي ناشي از بار متمركز، مي‌توان اين پارامترها را تحت اثر يك بار دايره‌اي به دست آورد. بیشتر بخوانید

انواع شبکه های توزیع برق

عنوان تحقیق : 

انواع شبکه های توزیع برق

براي توضيح بحث شبكه هاي توزيع مناسب است مختصرا مقدمه اي را بيان نماييم امروزه به علت بالا بودن مقدار انرژي الكتريكي مصرفي و فاصله توليد اين انرژي كه به دلايل متعدد( رعايت محيط زيست و وجود منبع كافي آب و نزديكتر بودن به جاده هاي بين المللي جهت حمل مواد سوختي و وجود زمين مناسب براي نصب تاسيسات سنگين نيروگاههاي حرارتي) در خارج از شهرها با فاصله اي نسبتا زياد ايجاد و الزاما از اين فاصله انتقال انرژي الكتريكي زياد به نقاط دور دست به خاطر مقاومت هاديها نياز به افزايش ولتاژ و سپس نزديك مصرف كننده ها به علت نياز به ولتاژ فشار ضعيف مجددا احتياج به كاهش ولتاژ مي‌باشد. بیشتر بخوانید

عملکرد واحد های عملیاتی و کاربرد فلوسنجها در آنها

عنوان تحقیق : 

عملکرد واحد های عملیاتی و کاربرد فلوسنجها در آنها

در کارخانه الوميناي جاجرم انواع مختلفي از سنسورهاي ابزار دقيقي مختلف ازلحاظ پارامترها ورنج  مورد اندازه گيري ، شرکتهاي سازنده ، دقت مورد اندازه گيري وغيره بکاررفته است که بنده بنا بعنوان پروژه تحقيقاتي خود اندازه گيرهاي  فلو را  انتخاب کرده ام. بیشتر بخوانید